ZenCart modul pro import XML feedu


Jestliže nabízíte ve svém obchodě sortiment od jiného dodavatele je potřeba vytvořit rozšíření, které umožní importovat zboží od dodavatele (nejčastěji distribuované v XML) do Vašeho obchodu.

Nabízím modul, který se skládá z nastavení propojení (namapování)  kategorií mezi XML dodavatele a Vašim obchodem a importovacím skriptem spouštěný automatizovanou CRON úlohou.

XML soubor od dodavatele může obsahovat u každé položky a tedy je nutné zpracovat:

 • kód a název zboží
 • popis zboží
 • dostupnost zboží
 • obrázky
 • atributy zboží
 • ceny

Hlavním cílem je dosáhnout modulárnosti řešení importovacích skriptů tak, aby při změně struktury XML feedu směrem od dodavatele bylo možné co nejrychleji dosáhnout požadovaných úprav ve skriptu – toto se většinou nestávavá – dodavatelé příliš často strukturu XML nemění.

Vložení zboží

pokud není zboží v XML dokumentu, vloží se do obchodu (název, kategorie, vlastnosti zboží, cena, obrázky, dostupnost, popis)

tento proces pro každé zboží proběhne jen jednou

Aktualizace zboží

při výskytu zboží v XML a v obchodě se aktualizují informace o zboží (vlastnosti zboží, cena, dostupnost)

lze nastavit co se má a nemá aktualizovat

 

Importovací modul se skládá z těchto částí:

1. základní nastavení v administrační časti

 • umožňuje základní nastavení mapování kategorií z XML dokumentu do Magento obchodu – nastavit do jakých kategorií se zboží bude ukládat
 • nastavení provázání dostupností z XML feedu s dostupností vlastního obchodu. To znamená nastavit prodlevu dodaní zboží. Řekněme, že v XML feedu je nastavena dostupnost 3 dny a v obchodu se k této dostupnosti vždy přičte předem nastavený počet dní. Ke každé hodnotě dostupnosti v XML lze přiřadit adekvátní prodlevu pro obchod.

2. XML adaptér

 • adaptér, který předpřipraví data z XML dokumentu do čitelného formátu pro vlastní importovací skript (další bod)
 • tento adaptér je potřeba upravit podle požadavků dodavatele (tedy je potřeba znát formát XML a poté přizpůsobit:
  • mohu upravit – viz ceník níže
  • provede Váš programátor (doba úprav závisí na hloubce struktury XML dokumentu)

3. vlastní importovací skript spustitelný přes CRON úlohu

 • provede import zboží či aktualizace z XML feedu do Magento obchodu v závislosti na nastavení v administraci
 • může být spoušten v jakémkoli intervalu přes CRON úlohu
 • provede zápis do logu v databázi o stavu importu

Poznámka: body 2) a 3) nejsou pro správce obchodu důležité. Ten se věnuje jen bodu 1)

Import XML feed modul pro Magento

Import XML feed modul pro Magento