VirtueMart - napojení na XML feed dodavatele


 V Joomle lze postavit obchod právě na základě komponenty VirtueMart. Ten je ve dvou hlavních verzích, které se od sebe liší – verze 1.5.x a verze 2.x.
Ve VirtueMartu můžete přidávat zboží ručně, nicméně to je neefektivní, pokud nakupujete od nějakého dodavatele – v takovém případě potřebujete program, který vezme XML soubor od dodavatele a na jeho základě Vám do Vašeho obchodu naimportuje zboží, a dále toto zboží udržuje aktualizované (ceny, množství, popisy, atd). A právě tuto funkci obstarává náš importovací modul.

Cena za modul se pohybuje od 4 500,- v závislosti na struktuře XML feedu od dodavatele (na jeho složitosti), obchodu zákazníka a dále na jeho dalších požadavcích.

Nabízíme modul, který se skládá z nastavení propojení (namapování)  kategorií mezi XML dodavatele a Vašim obchodem a importovacím skriptem spouštěný automatizovanou CRON úlohou.

XML soubor od dodavatele obsahuje

 • kód a název zboží
 • popis zboží
 • dostupnost zboží
 • obrázky
 • atributy zboží
 • ceny

Hlavním cílem je dosáhnout modulárnosti řešení importovacích skriptů tak, aby při změně struktury XML feedu směrem od dodavatele bylo možné co nejrychleji dosáhnout požadovaných úprav ve skriptu – toto se většinou nestávavá – dodavatelé příliš často strukturu XML nemění.

Vložení zboží

 • pokud není zboží v XML dokumentu, vloží se do obchodu (název, kategorie, vlastnosti zboží, cena, obrázky, dostupnost, popis)
 • tento proces pro každé zboží proběhne jen jednou

Aktualizace zboží

 • při výskytu zboží v XML a v obchodě se aktualizují informace o zboží (vlastnosti zboží, cena, dostupnost)
 • lze nastavit co se má a nemá aktualizovat

 

Importovací modul se skládá z těchto částí:

1. základní nastavení v administrační časti

 • umožňuje základní nastavení mapování kategorií z XML dokumentu do VirtueMart obchodu – nastavit do jakých kategorií se zboží bude ukládat
 • nastavení provázání dostupností z XML feedu s dostupností vlastního obchodu. To znamená nastavit prodlevu dodaní zboží. Řekněme, že v XML feedu je nastavena dostupnost 3 dny a v obchodu se k této dostupnosti vždy přičte předem nastavený počet dní. Ke každé hodnotě dostupnosti v XML lze přiřadit adekvátní prodlevu pro obchod.
 • v administraci se objeví nový modul „XML Import feed“. Po kliknutí na nastavení se zobrazí dva sloupce. Levý sloupec obsahuje XML kategorie. Pravý sloupec zobrazuje stávající kategorie obchodu. Zde si můžete jednotlivé kategorie namapovat tak, že nejdřív kliknete na kategorii v levé části (XML kategorie) a poté vyberete kliknutím odpovídající kategorii či kategorie v VirtueMart na pravé straně. Nastavení  musíte ihned uložit tlačítkem na pravé straně. Poté můžete mapovat další kategorie.

2. XML adaptér

 • adaptér, který předpřipraví data z XML dokumentu do čitelného formátu pro vlastní importovací skript (další bod)
 • tento adaptér je potřeba upravit podle požadavků dodavatele (tedy je potřeba znát formát XML a poté přizpůsobit:
  • mohu upravit – viz ceník níže
  • provede Váš programátor (doba úprav závisí na hloubce struktury XML dokumentu)

3. vlastní importovací skript spustitelný přes CRON úlohu

 • provede import zboží či aktualizace z XML feedu do VirtueMart obchodu v závislosti na nastavení v administraci
 • může být spoušten v jakémkoli intervalu přes CRON úlohu
 • provede zápis do logu v databázi o stavu importu

Poznámka: body 2) a 3) nejsou pro správce obchodu důležité. Ten se věnuje jen bodu 1)

Import XML feed modul pro VirtueMart

Import XML feed modul pro VirtueMart
Pro odeslání poptávky můžete využít tento formulář

Email:

Datafeed URL adresa

Požadavek:

Copy


to